Vijf manieren om naar probleemoplossing te kijken

27 juni 2017


Hoe we problemen kaderen, bepaalt in grote mate de oplossingen die we vinden. Deze vijf artikelen bieden verschillende perspectieven over hoe we anders naar problemen kunnen kijken.

Hoe we problemen zien of kaderen, bepaalt in grote mate de oplossingen die we vinden. Om moeilijke of langdurige problemen op te lossen, is kaderen en herkaderen essentieel. Door onze denkwijze te verschuiven rond problemen, kan het ons helpen nieuwe mogelijkheden voor oplossingen te gaan zien met als resultaat dat de oplossingen nuttiger, succesvoller en creatiever zijn dan eerst.

In deze blog introduceren we vijf artikelen over probleemoplossing en probleemstelling. De auteurs bieden verschillende perspectieven, inzichten, voorbeelden en advies over waarom kaderen zo belangrijk is, hoe we onze kaders kunnen veranderen en tot welke resultaten succesvol herkaderen kan leiden.

Hoe u het probleem definieert, bepaalt of u het oplost
Auteur Art Markman identificeert het menselijk geheugen als de reden dat probleemstelling zo sterk van invloed is op het oplossen van problemen. Hij schrijft: “Het menselijk geheugen is zodanig opgezet dat het ontmoeten van een stuk informatie dient als een signaal om andere gerelateerde dingen op te halen …. Om een verscheidenheid aan mogelijke oplossingen voor een probleem te genereren, kan de probleemoplosser (of groep) de beschrijving van het probleem dusdanig veranderen dat er nieuwe informatie uit het geheugen wordt gehaald. “Voor Markman komt creativiteit niet voort uit out-of-the-box denken, maar uit het vinden van meer beschrijvingen van de ‘box’ en kijken naar welke herinneringen dat triggert.

Malcom Gladwell over wat mensen echt storend maakt
Dit artikel vertelt het verhaal van één leider, scheepsmagnaat Malcom McLean, die een revolutie teweeg bracht in zijn sector door anders te denken. Deze specifieke casestudy geeft een nuttig beeld van hoe houding onze benadering van problemen bepaalt. Gladwell zei: “We praten over het belang van technologie, kennis en middelen … maar we praten niet over mindset – houding.” Toch is het hebben van de juiste houding een uiterst belangrijke kenmerk van veranderingsleiders.

Ben je op de hoogte van wat volgens je klanten de taak is “die gedaan moet worden”?
Een van onze consultants van Arbinger noemt dit artikel ‘fundamenteel’ en zegt dat iedereen het moet lezen. De auteurs schrijven dat om te slagen, organisaties zich niet moeten concentreren op wat zij hun klanten bieden. In plaats daarvan: “Waar ze zich echt op moeten richten, is de vooruitgang die de klant probeert te bereiken in een bepaalde omstandigheid – wat de klant hoopt te bereiken.” Dit is de “taak die moet worden gedaan.” Dit artikel biedt veel specifieke voorbeelden van mensen die echt leerden welke taak hun klant vond dat die moest worden gedaan. Vervolgens hebben ze hun bedrijven aangepast om die taken goed uit te voeren. Als gevolg daarvan zagen ze groot succes op gebied van bedrijfsprestaties en klanttevredenheid.

Herkadering leidt tot innovatie: voor uw industrie, uw bedrijf en uzelf.
Aan het begin van dit artikel merkt auteur Brian Quinn op: “Na verloop van tijd kunnen we de vergeten dat er maar een reden is waarom industrieën bestaan: om een constellatie van klant- en gebruikersbehoeften ten dienste te zijn.” Hij vervolgt: “En wanneer industrieën deze behoeften als vanzelfsprekend beschouwen, opent het de deur naar hun ondergang – omdat ze waarschijnlijk essentiële verschuivingen in klantbehoeften en gedrag zullen missen of negeren terwijl anderen nieuwe aansluitende manieren van dienstverlening hebben gevonden. “Vervolgens biedt hij praktische, gefundeerde, op ervaring gebaseerde adviezen over hoe anders te denken op drie gebieden: branche, bedrijf en jezelf.

Kader problemen via een Arbinger Lens
Een externe mindset is een manier van kijken – een kader. Door naar een externe mindset te verschuiven, kunnen we onze problemen dus op geheel nieuwe manieren zien. Een probleem kaderen via een Arbinger-lens bestaat uit twee stappen. Ten eerste, focus op impact. Ten tweede, overweeg je eigen bijdrage aan het probleem.

We hopen dat deze compilatie enkele nieuwe inzichten en praktische tips heeft opgeleverd.


Terug naar overzicht