Assessment

JOUW GEGEVENS


INSTRUCTIES

Het individuele mindset assessment bestaat uit 10 stellingen. Beoordeel in hoeverre elke uitspraak op jou van toepassing is (1 = Zelden, 10 = Altijd)

1. Ik heb een duidelijk en volledig begrip van de doelen en doelstellingen van mijn manager.
2. Ik kan de top drie doelen en doelstellingen van mijn belangrijkste collega’s nauwkeurig benoemen.
3. Ik evalueer hoe mijn dagelijks werk bijdraagt aan de algemene doelen van de organisatie.
4. Ik check regelmatig bij mijn collega’s of mijn inspanningen nuttig voor hen zijn.
5. Ik zoek actief de mening van degenen die door mijn beslissingen zullen worden beïnvloed.
6. Ik zet mijn expertise en middelen bewust in om anderen te helpen hun doelen te bereiken.
7. Ik rapporteer regelmatig aan mijn manager over mijn mislukkingen en mijn plannen om te verbeteren.
8. Ik maak me zorgen om wat de mensen op mijn werk van mij denken.
9. Als ik een fout maak, is mijn eerste impuls om de verantwoordelijkheid te verschuiven.
10. Als anderen het niet met me eens zijn, overweeg ik zorgvuldig hun suggesties.

Organisatie Assessment

Op basis van jouw eigen percepties van de organisatie, vragen wij je te reageren op de vragen:

11. Individuen in mijn organisatie voelen zich volledig erkend voor hun ideeën en bijdragen.
12. Mensen in mijn organisatie checken regelmatig bij hun collega’s of hun inspanningen nuttig voor hen zijn.
13. Mensen in mijn organisatie hebben een goed begrip van elkaars doelen en doelstellingen.
14. De mensen in mijn organisatie besteden veel tijd en energie aan het omgaan met dingen die fout gaan.
15. Mensen in mijn organisatie voelen zich in staat gesteld om beslissingen te nemen.
16. Nuttige voortgangsgesprekken vinden regelmatig plaats in mijn organisatie.
17. Mensen in mijn organisatie nemen regelmatig het initiatief om te rapporteren over hun mislukkingen en plannen om te verbeteren.
18. Mensen in mijn organisatie voelen zich veilig bij het geven van constructieve kritiek en geven openlijk hun mening.
19. Mensen in mijn organisatie hebben het gevoel dat het management hun zorgen begrijpt en behulpzaam reageert.
20. Mensen in mijn organisatie vinden dat vergaderingen vaak te zwaar zijn in plaats van behulpzaam.

Ik ben klaar