Het ontwikkelen en implementeren van een externe mindset

Inhoud en instrumenten

In deze workshop maken we kennis met 2 verschillende mindsets, de interne en externe mindset. We worden ons bewust waar we vooral nog in een interne mindset zitten en waar in een externe en wat de impact daarvan is. We leren hoe we onze mindset kunnen veranderen, onder andere met behulp van de volgende instrumenten:

Instrumenten zelf bewustzijn—Vier instrumenten om uit een, op onszelf gefocuste, interne mindset te komen en meer structureel vanuit een, anderen-inclusief, externe mindset te werken.

Instrumenten mindset verandering—Twee instrumenten om een externe mindset te implementeren en te behouden.

Eigenaarschaps instrumenten—Drie instrumenten die ons helpen onze eigen rollen aan te scherpen en om hier zelf nog meer eigenaarschap voor te nemen.

Samenwerkings instrumenten tools—Acht instrumenten die ons zowel op individueel als op team niveau helpen om anderen meer te betrekken en verschillen te overbruggen door betere en effectievere samenwerking.