Sanne van den Bergh

Facilitator

Sanne’s kracht is het verbinden van diepgang met resultaat. Ze is nieuwsgierig en houdt ervan complexiteit te ontrafelen. Zowel inhoudelijk als op het gebied van gedrag. In haar begeleiding is ze enerzijds praktisch en scherp, anderzijds empathisch. Het is haar passie om mensen en organisaties bij hun kern en hun potentieel te brengen. Hiervoor gaat ze de confrontatie aan en brengt ‘het gedoe’ op tafel. Dit doet ze op respectvolle wijze en met compassie voor de angst en weerstand die daar kan zijn. Ze is ervan overtuigd dat het in deze tijd nodig is om mensen in contact te brengen met hun vermogen om zelfbewust te handelen. Ze is open en persoonlijk en daardoor in staat anderen te ontmoeten op die punten waar het soms lastig is. Haar streven is om mensen samen te laten kijken, hen te leren hun oordelen los te laten, en terug te gaan naar wat er is.

Vanuit contact en verbinding met wat er is, faciliteert ze dat mensen hun visie en missie formuleren en helpt die omzetten in concrete doelen. Ze onderzoekt samen met haar klant wat hieraan bijdraagt en wat een belemmering zou kunnen zijn. Het gaat hierbij zowel om de harde kant (processen en structuren) als de zachte kant (mindset en gedrag). Ze besteedt aandacht aan dieperliggende oorzaken en aan de mindset die nodig is om groei en verbetering te creëren. Naast bewustzijn geeft ze concrete handvatten die praktisch en toepasbaar zijn om die gewenste resultaten te realiseren.

In 1993 heeft Sanne haar eigen bedrijf opgericht. De laatste jaren heeft ze zich gespecialiseerd in procesbegeleiding bij complexe verandertrajecten: cultuurverandering, fusies, managementontwikkeling, en teamontwikkeling. Ze verzorgt open trainingen met haar partner, allen op het gebied van empowerment. Daarnaast begeleidt ze directie, management en medewerkers op individueel niveau. Alle teamtrainingen en leiderschapstrainingen die ze sinds ruim 20 jaar geeft, zijn gericht op het ontwikkelen van eigenaarschap, pro-activiteit en regie. Sanne traint in binnen- en buitenland. Engels en Duits spreekt ze vloeiend.