Iris Toes

{$meta.job_title}

Iris Toes begeleidt al ruim 18 jaar mensen en teams in organisaties. Haar passie is het oplossen van menselijke puzzels in een organisatiecontext. Haar werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, een scherp observatievermogen, gelijkwaardigheid en lichtheid. Zij is sensitief en doorziet snel mensen en situaties; de kern distilleren uit complexe problemen en de ander helpen om tot concrete stappen te komen, is waar haar kwaliteit ligt. Zij zet mensen aan het denken en houd graag een spiegel voor, maar altijd met humor en zonder oordeel.

Iris kent de weerbarstige omgeving van organisaties en is gefascineerd door de vraag hoe we als mens het dichtst bij onszelf kunnen blijven en tegelijkertijd ons talent als professional kunnen inzetten in een vaak veeleisende werkomgeving. Zij is gewend te kijken naar de samenhang tussen de koers van een organisatie en wat dit vraagt van mensen. Zij is pragmatisch en concreet en maakt samen met haar opdrachtgevers continu de link naar wat de opbrengst moet zijn in de praktijk.

Als coach en trainer houdt Iris zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van trainingen op het gebied van managementontwikkeling, persoonlijke leiderschap en teambuilding. Daarnaast is Iris persoonlijk coach. Zij vergroot het bewustzijn van mensen en helpt mensen om opnieuw effectieve keuzes te maken. Als denkkader maakt Iris in haar werk veel gebruik van Transactionele Analyse. Daarnaast kijkt zij systemisch naar processen die onder de oppervlakte spelen binnen organisaties en hoe deze onbewuste patronen soms stagnerend kunnen werken in verandering.