Samenwerking verbeteren wanneer je organisatie snel groeit

6 februari 2018


Het wereldwijd zeer succesvolle WP Engine deelde met ons hun aanpak waarmee zij in staat zijn hun waardevolle bedrijfscultuur te behouden tijdens hun periode van enorm snelle groei.

 

WP Engine, ’s werelds grootste WordPress-platform, heeft een geweldige organisatiecultuur. Het bedrijf uit Texas heeft in 2017 meer dan 10 prijzen behaald en werd onlangs uitgeroepen tot Company of the Year en Great Place to Work voor millennials.

En ze groeien snel. Hadden ze ongeveer vier jaar geleden nog 50 werknemers in dienst, nu staan er bijna 500 mensen op de loonlijst. Deze snelle groei maakt het behouden van hun unieke bedrijfscultuur tot een topprioriteit. WP Engine heeft geconstateerd dat het systematiseren van relaties tussen teams, drastisch bijdraagt ​​aan de samenwerking en daarmee aan de bedrijfsresultaten. Een toekomstige artikel beschrijft een paar manieren waarop ze deze relaties hebben georganiseerd. Dit artikel richt zich vooral op het Ambassadeurs Programma van WP Engine.

Twee teams, één klant
WP Engine heeft twee teams die op verschillende manieren dezelfde klanten bedienen. Hoewel deze teams voor dezelfde klanten werken, hebben zij vaak verschillende behoeften en ideeën over hoe ze deze klanten bedienen. Juist deze verschillen kunnen heel behulpzaam zijn voor de klantrelaties, die daardoor bijdragen aan hun indrukwekkende Net Promoter Score (NPS) van 72.

Toen het bedrijf nog klein was, was wrijving tussen deze teams makkelijk verholpen. Iedereen kende elkaar goed en kon gewoon over de kast leunen of even de gang oplopen om duidelijkheid te krijgen of een vraag te stellen.

Toen WP Engine en hun teams groeiden, vroeg het meer discipline om deze menselijke relaties te blijven onderhouden. Medewerkers vonden het erg belangrijk dat de “start-up style” van samenwerken niet verloren zou gaan, doordat de organisatie in eilandjes uiteen zou vallen.

Een kans om zaken goed te laten verlopen
Om dit probleem aan te pakken, hebben de twee managers van de betreffende teams en hun interne Arbinger-facilitator de hoofden bij elkaar gestoken om een manier te ontwikkelen waarop beide teams goed kunnen werken en ook de klant daar vruchten van plukt.

De managers besloten om de teams samen te brengen voor een reeks activiteiten, met als doel het werken met een externe mindset. Na een korte inleiding over interne en externe mindset, gingen de teams in kleine groepen uiteen voor een Ontdek&Leer sessie. In deze sessies vertelden ze elkaar over hun behoeften, uitdagingen en doelstellingen. Ze spraken over de metrics die ze bijhouden, aangezien deze sommige van de verschillende prioriteiten en beslissingen van de teams bepalen. En zij bespraken hoe zij zouden kunnen bijdragen aan het oplossen van elkaars uitdagingen.

Vervolgens bedacht elk team hoe zij hun werk op zo’n manier zouden kunnen uitvoeren dat ze gelijktijdig ook het andere team helpen.

De teams vonden deze initiële Ontdek&Leer sessies heel nuttig, maar ze hadden behoefte aan meer. Ze wilden de Ontdek&Leer door ontwikkelen naar een manier van werken, in plaats van een eenmalig event. Zo werd het Ambassadeurs Programma geboren.

De verandering borgen
In het Ambassadeurs Programma woont één persoon van elk team (de ambassadeur) gedurende een maand de wekelijkse meeting van het andere team bij. De rol van de ambassadeur is niet om zijn of haar eigen team te vertegenwoordigen, maar om te luisteren en te leren over het andere team. Zodat hij of zij dat perspectief kan meenemen in de eigen teambijeenkomsten. Het doel van de ambassadeur is nadrukkelijk niet het beïnvloeden van het andere team of de acties van het eigen team rechtvaardigen. In plaats daarvan proberen zij juist hun eigen team te helpen de projecten, doelen en pijnpunten van het andere team te begrijpen.

De resultaten
Het Ambassadeurs Programma heeft geholpen het menselijke element tussen de twee teams te versterken. Wanneer er een probleem optreedt met betrekking tot het andere team, kunnen ambassadeurs een context bieden. Ze kunnen de intenties van het andere team uitleggen wanneer acties van dat team negatief worden ervaren door het eigen team. Ook kunnen zij een lans breken voor de inspanning die het andere team levert om hun werk beter te doen.

Deze werkwijze heeft de manier waarop de teams elkaar zien en met elkaar werken aanzienlijk verbeterd. Een teamlid zei: “[Voor dit programma], gebeurde het meerdere malen dat ik niet op één lijn kwam met een collega uit het andere team. Maar toen ik zicht kreeg op waar zij mee bezig zijn, hoe zij zorgen voor onze klanten en hoe ze hun best doen om steeds het beste voor de klant te bieden, zag ik in dat we – ondanks onze verschillen – wel allemaal hetzelfde belang hebben en daar allemaal hard voor werken. We hebben dus meer overeenkomsten dan ik dacht.”

Naast deze verbeterde relaties heeft het Ambassadeurs Programma verbeteringen opgeleverd in teamprestaties. Omdat ambassadeurs beide teamvergaderingen bijwonen, kunnen zij kansen om samen te werken tijdig identificeren en zo voorkomen dat het wiel meerdere malen wordt uitgevonden. Beide teams besparen dus tijd en moeite. Win-win.

Over WP Engine: 
WP Engine is ’s werelds grootste WordPress platform. De combinatie van technologische innovatie van WP Engine en een bekroond team van WordPress-experts heeft het vertrouwen van meer dan 70.000 bedrijven in 130 landen voor zich gewonnen. WP Engine is opgericht in 2010 en is gevestigd in Austin, Texas, en heeft kantoren in San Francisco, Californië; San Antonio, Texas; Londen, Engeland; en Limerick, Ierland.


Terug naar overzicht