Over Arbinger

Wij veranderen Mindset, Gedrag en Resultaten.

Als consultants en facilitators helpen wij organisaties daadwerkelijk in beweging te komen door middel van cultuurverandering.  Om effectief een verandering in een organisatie te bewerkstelligen, zal niet alleen het gedrag moeten veranderen, maar met name de mindset. Om tot deze diepere laag te komen, is de krachtige filosofie en toepassing van The Arbinger Institute al tientallen jaren bewezen succesvol.  Hierbij wordt de standaard zelfgerichtheid (interne mindset) omgebogen naar de ‘inclusief de ander’ focus van een externe mindset.

In de gedragsmatige benadering van organisatorische transformatie proberen leiders medewerkers te motiveren of te stimuleren zich op bepaalde manieren te gedragen. Zonder een verandering in mindset zal nieuw gedrag echter niet gewaarborgd blijven en zullen de resultaten eronder lijden. Aan de andere kant kunnen organisaties die de juiste grondgedachte bevorderen, ervoor zorgen dat werknemers dit gedrag blijvend aannemen en de gewenste resultaten behalen.Twee Mindsets

Het werk van Arbinger laat zien dat mensen en organisaties baanbrekende resultaten behalen wanneer ze de mate waarin ze werken met een ‘externe mindset’ maximaliseren, zij rekening houden met hun impact op anderen en gericht zijn op de behoeften van de organisatie als geheel.

Onze programma’s en methodologie zijn gebaseerd op 45 jaar onderzoek in de psychologie van menselijk gedrag en motivatie, en meer dan 35 jaar ervaring in het werken met organisaties over de hele wereld.

Resultaten

Baanbrekende en duurzame verbeteringen in:

 • Samenwerking
 • Het creëren van een gezonde “externe cultuur”
 • Werknemers betrokkenheid
 • Accountability
 • Groei in omzet
 • Strategische planning
 • Winstgevendheid
 • Conflicthantering
 • En meer

Proces

Keer naar extern middels een vijfstappen proces:

Meten
Trainen
Implementeren
Evalueren
Verankeren

Waar we werken

Wereldwijd kun je met ons aan de slag in deze sectoren:

 • Bedrijfsleven
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Openbare veiligheid
 • Non-profit