Het kaderen van problemen door een Externe Mindset lens

25 januari 2018


Van kleine uitdagingen tot de lastigste kwesties, de problemen in ons leven bieden mogelijkheden om onze mindset te checken en zo nodig te veranderen. Het kaderen ervan, Ā is van groot belang.

Wij zijn gek op het werk dat we doen. We vinden het intellectueel fascinerend en emotioneel aantrekkelijk. Het belangrijkste is echter dat we het te allen tijde praktisch vinden. Voor ons is de verandering van een op zichzelf gerichte interne mindset naar een op anderen- en resultaatgerichte externe mindset niet alleen een interessante theorie. Het is een heel goed toepasbare, pragmatische manier om een beter leven te leiden, betere collega’s te zijn en effectievere resultaten te bereiken met de mensen om ons heen. Een externe mindset laat ons effectiever zijn op het werk en thuis.

De uitdaging is het daadwerkelijk implementeren van een externe mindset in ons leven en werk. We kunnen niet alleen maar zeggen: “OkĆ©, vanaf nu zal ik naar buiten gericht zijn” en dan denken dat het zo zal zijn. Het vergt enige oefening. (Of eigenlijk, veel oefening!)

We hebben ontdekt dat het kaderen van onze dagelijkse problemen met een Arbinger lens ons kan helpen bij deze implementatie. Van kleine, alledaagse uitdagingen tot de lastigste kwesties, er duiken regelmatig problemen op, waardoor we op een eenvoudige manier vaak onze denkwijze kunnen controleren.

Hoe zien de kaders van een probleem eruit, als we door een Externe Mindset lens kijken?

Deel 1: Focus op impact

De eerste stap bij het kaderen van een probleem door een Arbinger lens is om de focus te leggen op impact en dan vooral op onze eigen impact op de mensen om ons heen. Wanneer we vanuit een externe mindset werken, houden we rekening met onze impact op anderen, passen we onze inspanningen aan om hen behulpzaam te zijn en blijven we in contact om ervoor te zorgen dat onze aanpassingen echt nuttig zijn.

Wanneer er problemen optreden, is daarom een van de manieren om ervoor te zorgen dat we hen benaderen met een externe mindset, onszelf de vraag stellen: “Kader ik dit probleem op basis van mijn impact op anderen, of ben ik gericht op de impact van anderen op mij?”

Stel dat je team werkt aan een project dat de deadline en het budget overschreden heeft. Je maakt je grote zorgen en wilt het project zo snel mogelijk afronden. Als je aan dit probleem denkt, denk je dan: “Deze collega’s van mij! Waren ze maar competenter, sneller en toegewijder, dan konden we dit project vandaag afmaken. Ze verpesten mijn plannen! ”

Of denk je: “Ik vraag me af hoe mijn zorgen of manier van werken het team hebben beĆÆnvloed. Wat kan ik veranderen om behulpzamer te zijn? Als ik iets verander, kan het ons misschien helpen om dit project effectiever te voltooien. ”

De eerste inkadering van het probleem, weerspiegelt een interne mindset en zal waarschijnlijk leiden tot frustratie, meer vertragingen en potentiƫle conflicten. De tweede weerspiegelt een externe mindset en zal waarschijnlijk leiden tot nieuwe en betere oplossingen.

Deel 2: Overdenk je eigen bijdrage aan het probleem

Een paar jaar geleden spraken we een leidinggevende die onlangs een Arbinger training had gevolgd. Ze was enthousiast over de stof en wilde het in praktijk brengen. Om een begin te kunnen maken, vroegen we haar om elk probleem waar ze mee geconfronteerd werd met ons te delen. Ze beschreef een veel voorkomend probleem in haar branche.

Maar ze kaderde het probleem langs een zelfgerichte, interne weg. Ze plaatste het probleem buiten zichzelf. Buiten haar leiderschapsteam, zelfs. Het probleem lag, zei ze, bij de frontofficemedewerkers. Als ze de dingen anders zouden doen, zou dit probleem verdwijnen!

Dit was iemand, geĆÆnspireerd door de recente workshop en toegewijd om meer naar buitengericht te zijn. Haar bedoelingen waren goed. Toch had ze niet nagedacht over haar impact op de frontoffice medewerkers of overwogen dat ze hun werk misschien moeilijker maakte.
En dit is de uitdaging. Mensen – alle mensen – worstelen om te zien hoe zij een deel van het probleem zouden kunnen zijn. Bij het kaderen van problemen met een Arbinger lens, is de tweede stap daarom dat we openstaan voor de mogelijkheid dat we deel uitmaken van het probleem en ons afvragen hoe we bijdragen om dat probleem te creĆ«ren of in stand te houden.

Deel 3: Blijf het proberen!

We hebben onlangs geschreven dat mindset een reis is, geen bestemming. In deze zin kunnen we soms denken dat als we eenmaal zijn veranderd van een interne naar een externe mindset, we voor altijd extern zullen blijven.
Misschien kunnen sommige mensen dat, maar voor de meesten van ons is het een voortdurende uitdaging. We hebben momenten van naar buiten gericht zijn in bepaalde situaties of met bepaalde mensen, en dan gaan we weer naar binnen, vaak als we ons uitgedaagd of gestrest voelen.
Dus de derde stap is om elke ontmoediging te verwerken, te erkennen dat je intern bent geweest en opnieuw te beginnen bij Deel 1 door je af te vragen hoe je anderen beĆÆnvloedt.


Terug naar overzicht